Spolu s Nadací Open Societu Fund Praha, DVTV a Kancelář Blaník vás zveme 18. března v 19:00 do Kina Vysočina ve Žďáře na politicky nekorektní show o žďárské politice. Moderuje Daniela Drtinová (DVTV), vystoupí Sabina Slonková, Marie Kinsky a další

Videozáznam z večera

Více na www.zijemezdarem.cz/blanik.