Záznam panelové diskuze dne 26. září 2018.

Panelovou diskuzi podpořilo město Žďár nad Sázavou v rámci projektu Živé proStory 2018.