Jsme Žďáráci. Máme rádi naše město a Vysočinu, mimo ně se rádi hlásíme k místu, odkud jsme a vždy se sem rádi vracíme. Nejsme proto lhostejní k tomu, kam Žďár nad Sázavou směřuje. V jakémkoli směru – urbanisticky, architektonicky, ekonomicky, společensky, ekologicky apod.

Zároveň uběhla dostatečně dlouhá doba na to, aby se do veřejného života vrátil prvek občanské společnosti, který se plnohodnotně bude podílet na směřování – v našem případě – města Žďár.

Nemáme patent na pravdu – ten nemá nikdo – ani radní, ani městský úřad nebo kdokoli z občanů. Ale jako občané máme nárok a právo podílet se na rozhodnutích, která jsou pro naše město zásadní a budou určovat jeho tvář na řadu dalších let. Volíme si své zástupce – a právě proto je legitimní, aby nám naslouchali po celé jejich funkční období. Vhozením lístku do urny vše začíná, nikoliv končí. Proto jsme tu, aby ti zvolení, kteří si to nemyslí, začali uvažovat a jednat opačně. Jako občanská iniciativa zastupujeme vás, občany města Žďáru.

O členech iniciativy

Mise
Posilovat občanskou společnost, která je základem demokratického státu.

Vize
Město které dobře komunikuje s občany, má sdílenou vizi rozvoje a je městem, ve kterém rádi s našimi rodinami žijeme.

Cíle
– vytvořit základní koncepce města
– zapojit větší množství občanů do dění ve městě

Prostředky
– moderované diskuze občanů na aktuální témata za účasti odborníků na dané téma
– aktivní vstupování do aktuálních kauz
– jednání se zastupiteli a úředníky
– představování vlastních návrhů

Napsat komentář