Inventura urbanismu

Od roku 2010 se v Praze každoročně organizuje konference Inventura urbanismu. Na stránkách www.inventuraurbanismu.cz jsou desítky videí na téma urbanismus. I když vše probíhá v […]

Nadace Proměny

Nadace Proměny je soukromá nezisková organizace, která pomáhá s rozvojem městské zeleně, podporuje proměny měst se zapojením místních obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti o architektuře, […]

Pojďme dělat město

Co je vlastně náš cíl? Ono to vůbec není o architektuře ani o veřejném prostoru ani o nabídce kvalitních řešeních z urbanismu a krajinařiny…to jsou […]

Řeky pro život měst

Tématem projektu „Řeky pro život měst“ je vytvoření koncepčního integrovaného přístupu k plánování obnovy vodních toků a navazujících ploch v·zastavěných územích měst, tak aby byly […]

Pěstuj prostor v Plzni

Na portálu naleznete širokou škálu programů, které nespojuje pouze téma veřejný prostor a společenství, ale zejména jejich cíle: učinit veřejný prostor demokratičtější, zpřehlednit jej např. […]

Městské zásahy Zlín

Ze stránek projektu: Hlavním cílem projektu Městské zásahy, který ve Zlíně organizuje občanské sdružení aArchitektura, je vyzvat architekty, urbanisty, studenty a umělce, aby, stejně jako […]

Tvorba strategie v Liberci

Neodmyslitelnou součástí tvorby strategie rozvoje města je maximální zapojení veřejnosti, protože tvorba strategie má vycházet právě také z námětů na zlepšení kvality života ve městě […]

Lepší místo v Kolíně

Rozbité hřiště, zoufale chybějící přechod, nepovolená skládka nebo nápad, jak využít zanedbaný plácek… O tom všem by měli vědět odpovědní lidé na úřadě. Jenže za kým jít? Podobné otázky už nikoho nemusí odrazovat. Stačí vytáhnout mobil, místo vyfotit a […]

Frank Bold

Dříve Ekologický právní servis, který se přejmenoval, protože už se dlouho nevěnuje jen ekologickým problémům. My využíváme zkušeností lidí propojených v síti Občanů 2.0 a […]

Adam Gebrian

Architekt snažící se o osvětu v tom, že dobrý design neznamená jen dobře vypadající, ale i dobře sloužící. Pro stream.cz vytvořil seriál Gebrian versus ve […]

Vodňany žijou

Vodňany žijou je uskupení podobně nastavených lidí jako jsme my – chtějí pro svoje město něco dobrého udělat. Mají výborné nápady jak prolomit bariéru mezi […]