Městské zásahy Zlín

Ze stránek projektu:

Hlavním cílem projektu Městské zásahy, který ve Zlíně organizuje občanské sdružení aArchitektura, je vyzvat architekty, urbanisty, studenty a umělce, aby, stejně jako v jiných městech, vyslovili svůj názor na místa ve veřejném prostoru, která by si dle jejich uvážení zasloužila změnu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede složitá cesta. Toto může být její začátek.

Paralelně s touto aktivitou mohou samotní občané vkládat své podněty.

Nemůžeme garantovat, že všechny shromážděné podněty budou splněny. Můžeme však podrobně zmapovat bolavá místa v našem městě, s nimiž se denně potýkáte. Cílem je najít problém a umět jej pojmenovat; k tomu můžete využít interaktivní mapu výše. Tyto podněty hodláme posléze vyhodnotit a pokusit se některé z nich zlepšit. Zároveň mohou sloužit architektům jako inspirace pro „městský zásah“. Veřejný prostor je každodenní součástí našeho života, nebuďme proto vůči němu lhostejní!

Krátké videopředstavení projektu:

Městské zásahy Zlín 2014 from Městské zásahy Zlín on Vimeo.