Pěstuj prostor v Plzni

Na portálu naleznete širokou škálu programů, které nespojuje pouze téma veřejný prostor a společenství, ale zejména jejich cíle: učinit veřejný prostor demokratičtější, zpřehlednit jej např. pomocí zájmových map, vyhledávat jeho hodnoty a snažit se o to, aby nezanikly, mapovat potřeby a přání jeho uživatelů – tedy měnit veřejný prostor k lepšímu. Společný rámec můžeme popsat jako audit stavu veřejného prostoru, vize pro veřejný prostor, společenská poptávka pro veřejný prostor a komunitu v Plzni.

Pěstuj prostor
Autoři projektu se ptají občanů v Plzni: Čím chcete, aby pro Vás byla Plzeň? Městem, kde se dá žít i vně dveří Vašeho bytu, kde můžete posedět s přáteli a sousedy na rohu Vaší ulice? Kde na obyčejných místech čekají nečekané zážitky, kde můžete zvelebit kdejaký zanedbaný kout? Program Pěstuj prostor Vám pomůže zapojit se do procesu proměny veřejného prostoru města. Přidejte svůj vlastní podnět nebo se dozvěte o programu více.
http://www.verejnyprostorvplzni.cz/pestuj-prostor

Vztah k veřejnému prostoru je potřeba budovat již v období školní docházky
Vnímat veřejný prostor jako něco, na čem nám záleží a za co máme zodpovědnost, je zapotřebí již od dětství. Právě v tomto věku si utváříme hodnoty a učíme se přijímat aktivní nebo pasivní úlohu ve společnosti. Jsme to my, kdo můžeme měnit naše prostředí k lepšímu. S cílem pod­pořit demokratické kompetence žáků a vytvořit vztah k městskému prostoru vznikl program Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor.
http://www.verejnyprostorvplzni.cz/kds