Podporujeme referendum o budoucnosti hazardu ve Žďáře

Žijeme Žďárem se dlouhodobě věnuje problému hazardu ve Žďáře nad Sázavou. Moderní „automat“ (takzvané VLT) umožňuje prohrát jmění celé rodiny za jeden večer a je dokázáno, že závislost na hazardu je velmi podobná závislosti na tvrdých drogách.

A týká se to přímo nás žďáráků – jenom jako špičky ledovce vystávají některé známé příběhy jako sebevražda jednoho žďáráka v říjnu loňského roku nebo krádeže kovů v Tokozu, ze kterých pak skončily stovky tisíc právě v „automatech“. Mnoho lidí nám děkovalo, že se tématu věnujeme, protože se to nějakým způsobem dotýká jejich rodiny nebo jejich známých. Nikdo se tím ale samozřejmě nechlubí. Vysokou přítomnost hazardu v našem městě potvrzuje i vysoký počet povolených zařízení (204 k 31. 5. 2014), který je v přepočtu na obyvatele vysoko nad průměrem nejen západních zemí, ale i České republiky a kraje Vysočina.

Už rok je zastupitelům slibováno projednávání tohoto problémů na jednání. Žijeme Žďárem uspořádalo v loňském roce panelovou diskuzi na toto téma, které si nenechaly ujít špičky české prohazardní lobby (pro zajímavost: včetně zástupce PR agentury, která kromě hazardu dělá také pro zbrojní průmysl) a záznam si můžete poslechnout na našich stránkách. Shrnutí s návrhem deklarace pak poslala před březnovým jednáním zastupitelstva radě (a všem zastupitelům na vědomí) s výzvou, aby regulaci hazardu ve Žďáře zařadila na další (tj. červnové) jednání. To bylo na březnovém zastupitelstvu přislíbeno (viz poslední půlminuta audiozáznamu), ale do programu přesto tento bod zařazen nebyl. Místo toho bylo v květnu vydáno 8 nových povolení pro další „automaty“.

Žijeme Žďárem proto podporuje návrh Ing. Josefa Klementa a členů Žijeme Žďárem Mgr. Jana Šedo a Ing. Martina Mrkose na konání referenda o budoucnosti hazardu ve Žďáře nad Sázavou. Žijeme Žďárem by raději než úplný zákaz přivítala regulaci na úroveň západních zemí (tj. několik málo jednotek automatů oproti více než dvoum stovkám stávajícím), ale uvědomuje si omezené zákonné možnosti regulace skrz referendum a považuje ho tak proto za přijatelnější řešení než když vedení města odmítá tento problém řešit na úrovni zastupitelstva.