Nadace Proměny

Nadace Proměny je soukromá nezisková organizace, která pomáhá s rozvojem městské zeleně, podporuje proměny měst se zapojením místních obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na člověka. Nadace v rámci dvou grantových programů – Parky a Zahrada hrou – poskytuje městům a školám finanční a odbornou konzultační podporu při realizaci projektů zaměřených na rozvoj parků a školních zahrad.

Vedle grantové podpory se nadace zaměřuje na všeobecnou osvětu veřejnosti v tématech spojených s plánováním, tvorbou a užíváním veřejného prostoru měst; provozuje tematický webový portál www.portalpromen.cz; pořádá semináře, konference, exkurze a tvůrčí dílny pro děti i dospělé.

Všechny projekty na www.nadace-promeny.cz.