Otevřený dopis zastupitelům města k záměru prodeje budovy bývalé 1. ZŠ

Vážení zastupitelé města Žďár nad Sázavou

vyzýváme Vás tímto, abyste na jednání Zastupitelstva města neschválili prodej budovy bývalé 1. ZŠ.

Dne 18. října 2012 jste se usnesli, že je potřeba o budoucnosti budovy dále jednat a zapojit do celé věci veřejnost a komisi rozvoje. Toto rozhodnutí považujeme za správné a souhlasí s tím i veřejnost, která se již podruhé staví v petici proti prodeji 1. ZŠ a pro její zachování v majetku města Žďár nad Sázavou. Stejně jako Vy cítíme potřebu zodpovědně zvážit všechny pro a proti takového rozhodnutí. Přitom Vám chceme být nápomocni při realizaci zapojení veřejnosti a podání námětů pro studii využití budovy.

Toto jsme se v minulém období snažili prokázat při iniciativě „dne otevřených dveří“ přímo v budově. Město Žďár nad Sázavou velmi vstřícně umožnilo seznámení veřejnosti se stavem budovy. Tato aktivita měla velký úspěch a přinesla první náměty na využití budovy.
Jen pro Vaši představu jsou to například:

 • jídelna – možno k prodeji samostatně (je zájemce a město získá peníze a čas)
 • nejstarší část hned U labutě (zachovat pro kulturní účely, galerie, prostory regionálního muzea, infocentrum, apod.)
 • pasáž – v přízemí zprůchodnit budovu od vchodu do divadla až na náměstí (drobné obchody, kavárna, infocentrum, atd.)
 • HUB – sdílené kancelář pro začínající podnikatele, běžné kancelářské prostory k pronájmu (podnikatelský inkubátor, co-workingové centrum)
 • centrum s interaktivními vzdělávacími exponáty – obdoba Libereckého IQ parku (vědecká show, možnost zapojit inženýrské firmy včetně ŽĎAS, aby zde umístili své exponáty, možno využít i tělocvičnu, možnost přilákat turisty do centra města)
 • společenské / komunitní centrum (senior club, hudební zkušebna, historický šerm, veřejné přednášky a debaty, klubovny, kroužky, učebny ZUS)
 • startovací byty pro mladé rodiny (8-10 bytů realizovaný nízko-nákladově přímo v jednotlivých třídách – jedna třída jeden byt)
 • podkrovní velkometrážní byty (lofty) – možno prodat či pronajmout
 • minipivovar ve sklepních prostorech
 • infocentrum
 • Kosinkova galerie
 • Muzeum Knihy (které údajně nebude již nadále na zámku, ale láká dnes turisty)
 • parkování – zvážit obětování
 • řešit v souladu s celým náměstím u divadla
 • financování záměru by mohlo navíc probíhat v režii budoucích nájemců (kupců) s možností „nájmových“ prázdnin na stanovenou dobu (žádné vícenáklady pro město)
 • z prodeje jídelny je možno zaplatit zpracování studie, projektové dokumentace, atd.

Všimněte si prosím, jak z pouhého jednoho „zamyšlení“ vznikla celá řada dobrých nápadů. Jsme přesvědčeni, že nemusíme budovu, která reprezentuje generace žďáráků, prodávat za takto nízkou cenu. Myslíme si, že není smysluplné realizovat prodej, který odpovídá spíše prodeji „v nouzi“, a to navíc v době, kdy je trh s nemovitostmi na historickém minimu. Rozumíme, že z Vašeho pohledu se to možná až moc dlouho vleče, ale věřte, že také nápady na využití ve prospěch občanů tohoto města, musí dozrát.
Z pouhé úcty k těm letům co budova naším občanům sloužila a ve světle investic, které naše město každoročně realizuje, se nám jeví vyčlenění prostředků na realizaci studie využití budovy jako přiměřené. A to jak ve vztahu k vážnosti, tak především k nevratnosti chystaného rozhodnutí. Pokud zpracovaná studie ukáže, že budova je pro město příliš nákladná a že projekt rekonstrukce nelze realizovat ani s využitím financování záměrů ze strukturálních fondů EU (prostory a veřejná prostranství, která budou sloužit veřejnému účelu lze dle stávajících pravidel financovat až z 85%), pak bude jasné, že není jiné cesty.

O budoucnosti budovy bývalé 1. ZŠ bychom raději hovořili věcně a efektivně, než prostřednictvím petic či otevřených dopisů. Bohužel nás k tomu vede nemožnost přiblížit městu pohled občanů jinou cestou a hlavně stávající rychlost a nevratnost chystaného kroku. Občané v tuto chvíli neznají záměry investora, neznají důvody pro nabízenou cenu ani záruky, které město má. To vyvolává oprávněné otázky nad transparentností celého prodeje. V této věci prosíme minimálně o odložení rozhodnutí alespoň do příštího zastupitelstva, aby se veřejnost se vším mohla seznámit a rozptýlit své obavy.

Pokud myslíte, že i přesto je nutno rozhodnout hned, pak trvejte prosím alespoň na jednom. Smlouva by měla ošetřit, aby až do kolaudace objektu a naplnění projektového záměru investora, byl majetek v rukou města. Tímto předejdeme situaci, která panuje u hotelu Bílý lev.

Ještě jednou Vás prosíme, aby jste důkladně zvážili všechny důsledky, které plynou z rozhodnutí, prodat největší a nejvýznamnější budovu na náměstí právě za tuto cenu. Znovu Vás také jménem všech stovek občanů podepsaných pod peticemi žádáme, abyste dali této budově poslední, ale tentokrát skutečnou šanci znovu ožít a dobře sloužit také dalším generacím žďáráků.

Přejeme pěkný den

Za občany města
Iniciativa Žijeme Žďárem
www.zijemezdarem.cz

Mimo dopis: máte jiný nápad jak řešit tuto budovu, přidejte návrh na službu lepší místo (odkaz vede přímo na stránku věnovanou budově bývalé 1. ZŠ)