Náměstí Stalingrad – architektonický studentský workshop

Náměstí Stalingrad

architektonický studentský workshop

17.-20.11 2022, Žďár nad Sázavou

Anotace:

Náměstí Stalingrad je architektonický workshop studentů architektury fakult z ČR (Fa VUT Brno, FA ČVUT, UMPRUM, FAU TUL Liberec), který se zaměří na řešení veřejných prostorů sídliště Stalingrad. Proběhnou dvě přednášky tutorů, budou představeny současné metody analýzy a navrhování.

Participanti budou pracovat 3+2 dny na místě a následně budou dopracovávat zadání, aby bylo možné ho prezentovat městu Žďár. Prezentace projektu bude za účasti odborné a laické veřejnosti. Testovat se budou nejen možnosti analyzování a predikce v navrhování veřejného prostoru, ale také jakým způsobem navázat na architektonický jazyk Sorely, typické pro celek Stalingradu, fokus bude na návrh mobiliáře s konkrétním výstupem. Vybrané mobiliáře se vytisknou pomocí 3DCP technologie.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je B-22133-scaled-e1658843432447-1024x460.jpg.

Úvod:

Městská část Stalingrad patří mezi jedinečné ukázky urbanismu 50. let 20 století, které řadíme do tzv. sorely (socialistický realizmus). Ačkoliv se to nezdá, tak se jedná o velmi kvalitní a smysluplný urbanistický plán, který s porovnáním s pozdějšími tendencemi můžeme považovat za velmi úspěšný. podobné modely jsou např. Ostrava Poruba a tento způsob zastával architekt Meduna. Posledních 30 let, ale již nebyla věnována veřejným a poloveřejným prostorům Stalingradu žádná pozornost. Prostor Věžičky, bývalého pulzujícího místa zarůstá travou, ulice se plní automobily, prostor před obchodními domy se pomalu stává ruinou. Uvažuje se o úpravách zastávek, zřízení kruhového objezdu, ale na veřejné prostory kapacita není. Proto je vhodné se jim začít věnovat.

Cíle:

Analyzovat a dokumentovat veřejné a poloveřejné prostory Stalingradu, definovat jejich ohniska a návaznost na strukturu. Stanovit strategii jejich opětovného zapojení, či zrušení. Definování toků a prostorové syntaxe souboru. Definovat detailní řešení ulice Brodské a prostoru před obchodními domy. Definovat architektonický jazyk mobiliářů a městského interiéru.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je obrazek08738-1024x699.jpg.

Participanti:

Do workshopu budou zapojeni studenti českých a slovenských vysokých škol, převážně z fakult architektury a krajinářství. Zejména budou osloveni studenti UMPRUM, Fa ČVUT, Fa VUT, TUL Liberec, ZČU Environmentální design.

Tutoři:

MArch. ing.arch. ing. Jiří Uran Vitek, / Fa VUT Brno
ing.arch. Michal Mačuda / ICE Architects
ing.arch. Kristýna Uhrová / ICE Architects
městský architekt Z. Ryška (Refuel)
a další

Výstupy:

Kolektivní prezentace a výstava projektu jeho knižní zpracování v rámci VIZE 2050 teoretický článek a definování základních strategií tisk vybraných mobiliářů.

Rozsah workshopu:

participanti: cca 15-20 studentů
počet tutorů: 3
počet přednášek: 2
počet prezentací: 1
výstupy: prezentace a mobiliář

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je P1070641-1024x711.jpg.

Harmonogram / Program

Úvod – listopad 2022

Den 1 (17.11.): prohlídka místa – fotoesej s Aleš Studený:

prezentace zadání, urbanismus, veřejný prostor, mobiliář: arch. Ryška, Uran, Aleš, Michal
diskuse 1. den – vytvoření týmů
večerní přednášky: Petr Janda / Brainwork
www.petrjanda.com

Den 2 (18.11.): tutoriály / rhino+gh 8:30-12:00

oběd
exkurze 3dCP ICE Brněnská
samostatná práce týmů
večeře
večení přednášky : Žďárští matadoři (bude upřesněno, pravděpodobně Igloo, Grimm architekti. Z.Buchta a další)

Den 3 (19.11.): tutoriály / rhino+gh 8:30-12:00

oběd
samostatná práce týmů
večeře
Debata a přednáška
After party – Café Stalingrad: koncert Bude!,  Jazzmine

Den 4 ( 20.11. ) Integrace Knowledge : práce týmu s podporou tutorů

oběd
Think Thank

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_0084-kopie-1024x751.jpg.

Kontakt:

Jiří Vítek:

Ceník:

první 3 studenti zdarma
cena studentů v úpadku či složité finanční situaci – 1100 CZK
cena normální studentská – 2100 CZK
cena studentská sponzorská – 3300 CZK
cena profesionálu v úpadku – 2200 CZK
cena profesionálové normální – 3500 CZK
cena profesionálu sponzorská – 5000 CZK

poplatek hradíme na konto:
1317511049/3030

do platby uveďte celé jméno

Ubytování:

http://www.penzionzdar.cz/
https://hotel-u-labute.hotel.cz/
http://www.kaple.cz/

řešíme společné ubytování na kolejích na Stalingradě, info ASAP…

Odkaz na formulář:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_wnovv8g4kHHYAnIbtWEauIPhhFnSXPLag1I6hEjGKbOToQ/viewform