Řeky pro život měst

Tématem projektu „Řeky pro život měst“ je vytvoření koncepčního integrovaného přístupu k plánování obnovy vodních toků a navazujících ploch v·zastavěných územích měst, tak aby byly respektovány environmentální, sociální, kulturní, urbanistické a vodohospodářské hodnoty života měst. Dosud bylo hlavním cílem převedení…

Pěstuj prostor v Plzni

Na portálu naleznete širokou škálu programů, které nespojuje pouze téma veřejný prostor a společenství, ale zejména jejich cíle: učinit veřejný prostor demokratičtější, zpřehlednit jej např. pomocí zájmových map, vyhledávat jeho hodnoty a snažit se o to, aby nezanikly, mapovat potřeby…

Městské zásahy Zlín

Ze stránek projektu: Hlavním cílem projektu Městské zásahy, který ve Zlíně organizuje občanské sdružení aArchitektura, je vyzvat architekty, urbanisty, studenty a umělce, aby, stejně jako v jiných městech, vyslovili svůj názor na místa ve veřejném prostoru, která by si dle…

Mapa žďárského hazardu

K čemu je nám pěší zóna plná heren? Údajně se herny nenachází v přímé blízkosti škol – no můžete si to porovnat sami, například několik málo desítek metrů od pozemku, který patří 4. základní škole, je herna. U sportovní haly,…

Tvorba strategie v Liberci

Neodmyslitelnou součástí tvorby strategie rozvoje města je maximální zapojení veřejnosti, protože tvorba strategie má vycházet právě také z námětů na zlepšení kvality života ve městě od jeho obyvatel. Velice inspirativním příkladem je pak Statutární město Liberec. Liberec velice pečlivě informuje…

Rekonstrukce Žďáru začala

Řada netransparentních a nekoncepčních kroků žďárské radnice, nejasná vize a absence důstojné komunikace s občany města o důležitých věcech vedla ke vzniku občanské iniciativy a stejnojmenného občanského sdružení Žijeme Žďárem. Iniciativa představuje program obyvatel města s názvem Rekonstrukce Žďáru, který…

Vize Žďáru? Být Humpolcem!

250 000 Kč stálo okopírování strategie a vize města Humpolec, které svoji strategii publikovalo o rok dříve než Žďár. Můžete chvíli sami hádat, která z vizí města je vizí Žďáru a která Humpolce: MĚSTO ___ CHCE BÝT ATRAKTIVNÍM, MODERNÍM A…