Rekonstrukce Žďáru začala

Řada netransparentních a nekoncepčních kroků žďárské radnice, nejasná vize a absence důstojné komunikace s občany města o důležitých věcech vedla ke vzniku občanské iniciativy a stejnojmenného občanského sdružení Žijeme Žďárem. Iniciativa představuje program obyvatel města s názvem Rekonstrukce Žďáru, který bude chtít spolu se zvolenými zastupiteli realizovat ve Žďáře nad Sázavou v rámci volebního období 2014-2018.

“Po vzoru celostátní protikorupční iniciativy Rekonstrukce Státu, kterou v parlamentních volbách podpořila většina stávajících poslanců, a podobně jako iniciativy v Liberci nebo Šumperku jsme sestavili program, který zapojí občany do chodu města a podpoří skutečnou demokracii.“ říká Aleš Studený z iniciativy Žijeme Žďárem.
Iniciativa Žijeme Žďárem vyzve vedení politických stran k podpoře programu a následně bude obcházet kandidáty do zastupitelstva Žďáru nad Sázavou a sbírat od nich podpisy, že podpoří či sami navrhnou konkrétní věci z programu Rekonstrukce Žďáru.

“Následně budeme kontrolovat, kdo svůj slib daný před volbami drží a kdo na ně po volbách rychle zapomíná.” říká k tomu Martin Mrkos z iniciativy Žijeme Žďárem.

“Nejde o naše nápady, ale o shrnutí deseti hlavních požadavků občanů města, které jsme získali během několika námi organizovaných seminářů, a mnoha rozhovorů s místními.” komentuje program Jan Šedo z iniciativy Žijeme Žďárem.

Z celkem deseti požadavků občanů města zde vybíráme:
A) Strategie a vize města
V současné době město nemá skutečnou strategii. Za původní strategický dokument platný do roku 2012 zaplatilo město cenu 250 tis. Kč a na první pohled jde o dokument obsahově víc než podobný s dokumentem města Humpolec, vydaným o rok dříve.

“Chápu, když si město zadává rutinní úlohy u externí organizace, ale zadávat agentuře strategické dokumenty postrádá smysl. Chtěli bychom si strategii vytvořit sami, jako to např. zvládli v Liberci. Máme již přislíbenou jejich podporu.” komentuje situaci Aleš Studený z iniciativy Žijeme Žďárem.

B) Územní plán
Město se snaží vyhnout námitkám k územnímu plánu ze strany občanů. Podaná stížnost na obstrukční přístup města ke Krajskému úřadu dopadla ve prospěch občanů.
(viz https://zijemezdarem.cz/2014/03/meu-se-vyhyba-namitkam/)
Jak město přistupuje k územnímu plánu koneckonců dokládá např. tento komentář:
„Za 100 tis. za 100 stránkovou koncepci, studii nebo soutěž o návrh raději zajistím opravu chodníku.“ Vedoucí odboru rozvoje Ing. Irena Škodová viz https://www.facebook.com/groups/8969182652/permalink/10151938234057653/

C) Útvar architekta města
Občané města naříkají nad estetickou podobou městské knihovny, Kina Vysočiny nebo parku Farská humna. Estetika a cit pro veřejný prostor má širší rozměr než jen paragrafy zákonů a vyhlášek. Je naprostou nutností mít zastřešující osobu, která nedopustí funkčně a vizuálně nepovedené projekty, za které nikdo nenese zodpovědnost. Osobnost, která naopak vtiskne městu architektonický směr a identitu.

Aktuální nešťastný postoj vedení města je vidět např. z toho komentáře:

“Nově postavené věci, které vznikly po 2. světové válce, nemají prakticky architektonickou významnou hodnotu.” Jaromír Brychta, 1. místostarosta města viz reportáž Televize Vysočina: http://youtu.be/Ma1oCZiDg0w?t=2m6s

D) Skutečně informační webové stránky města a Smlouvy a účetnictví města na internetu
To jsou základní předpoklady pro vytvoření nekorupčního prostředí a tlaku na efektivní vynakládání peněz občanů. Stávající komunikace s městem nás přesvědčila o neochotě a nezájmu realizovat takové kroky. Proč, když například sousední Nové město na Moravě je celorepublikovým příkladem a realizovalo tyto kroky doslova za pár tisíc?
Postoj vedení města ukazuje vyjádření k naší žádost o zveřejnění staršího audiozáznamu ze zasedání zastupitelstva:
“V souladu s Jednacím řádem …. veškeré zvukové záznamy do konce roku 2013 byly již smazány.” píše Ing. Jan Havlík, MPA, tajemník MěÚ Žďár nad Sázavou

Kompletní program je ke stažení na stránce Rekonstrukce Žďáru.

O Žijeme Žďárem
Občanská iniciativa Žijeme Žďárem vznikla v roce 2013 ze skupiny lidí, kteří se snaží najít způsob jak zefektivnit zapojení občanů do rozhodování o vlastním městě, protože je to podle nich jediná cesta, jak ze Žďáru udělat skutečně atraktivní místo k životu. Máme za sebou řadu aktivit směřující k větší diskusi o problémech měst a řadu iniciativ směřujících k zlepšení veřejného prostoru.
Iniciativa spolupracuje se společností Frank Bold, která stojí za programem Rekonstrukce státu, a někteří členové iniciativy jsou součástí sítě aktivních občanů budované touto společností.