Tvorba strategie v Liberci

Neodmyslitelnou součástí tvorby strategie rozvoje města je maximální zapojení veřejnosti, protože tvorba strategie má vycházet právě také z námětů na zlepšení kvality života ve městě od jeho obyvatel. Velice inspirativním příkladem je pak Statutární město Liberec.

Liberec velice pečlivě informuje o práci na svojí strategii na svých stránkách – včetně harmonogramu, přehledu pracovních skupin…