Inventura urbanismu

Od roku 2010 se v Praze každoročně organizuje konference Inventura urbanismu. Na stránkách www.inventuraurbanismu.cz jsou desítky videí na téma urbanismus. I když vše probíhá v kontextu Prahy, můžeme se v nich určitě inspirovat. Tipy na videa: Zdeněk Zavřel: Inventura urbanismu…

Nadace Proměny

Nadace Proměny je soukromá nezisková organizace, která pomáhá s rozvojem městské zeleně, podporuje proměny měst se zapojením místních obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na člověka. Nadace v rámci dvou grantových programů – Parky a…

Pojďme dělat město

Co je vlastně náš cíl? Ono to vůbec není o architektuře ani o veřejném prostoru ani o nabídce kvalitních řešeních z urbanismu a krajinařiny…to jsou jen naše nástroje…my se snažíme vzbudit v obyvatelích vášeň a touhu. Náš cíl je vytvořit…

Řeky pro život měst

Tématem projektu „Řeky pro život měst“ je vytvoření koncepčního integrovaného přístupu k plánování obnovy vodních toků a navazujících ploch v·zastavěných územích měst, tak aby byly respektovány environmentální, sociální, kulturní, urbanistické a vodohospodářské hodnoty života měst. Dosud bylo hlavním cílem převedení…

Pěstuj prostor v Plzni

Na portálu naleznete širokou škálu programů, které nespojuje pouze téma veřejný prostor a společenství, ale zejména jejich cíle: učinit veřejný prostor demokratičtější, zpřehlednit jej např. pomocí zájmových map, vyhledávat jeho hodnoty a snažit se o to, aby nezanikly, mapovat potřeby…

Městské zásahy Zlín

Ze stránek projektu: Hlavním cílem projektu Městské zásahy, který ve Zlíně organizuje občanské sdružení aArchitektura, je vyzvat architekty, urbanisty, studenty a umělce, aby, stejně jako v jiných městech, vyslovili svůj názor na místa ve veřejném prostoru, která by si dle…

Tvorba strategie v Liberci

Neodmyslitelnou součástí tvorby strategie rozvoje města je maximální zapojení veřejnosti, protože tvorba strategie má vycházet právě také z námětů na zlepšení kvality života ve městě od jeho obyvatel. Velice inspirativním příkladem je pak Statutární město Liberec. Liberec velice pečlivě informuje…

Lepší místo v Kolíně

Rozbité hřiště, zoufale chybějící přechod, nepovolená skládka nebo nápad, jak využít zanedbaný plácek… O tom všem by měli vědět odpovědní lidé na úřadě. Jenže za kým jít? Podobné otázky už nikoho nemusí odrazovat. Stačí vytáhnout mobil, místo vyfotit a jako tip na zlepšení vložit na www.lepsimisto.cz. Tam jej zaznamená odpovědný úředník a podnět začne…

Frank Bold

Dříve Ekologický právní servis, který se přejmenoval, protože už se dlouho nevěnuje jen ekologickým problémům. My využíváme zkušeností lidí propojených v síti Občanů 2.0 a jejich právní poradny. Frank Bold stojí například za projekty Rekonstrukce státu a Blabla nevolím. Více…

Adam Gebrian

Architekt snažící se o osvětu v tom, že dobrý design neznamená jen dobře vypadající, ale i dobře sloužící. Pro stream.cz vytvořil seriál Gebrian versus ve kterém rozebírá architekturu konkrétních budov stavěných většinou z veřejných peněz. Za zmínku také stojí jeho…

Vodňany žijou

Vodňany žijou je uskupení podobně nastavených lidí jako jsme my – chtějí pro svoje město něco dobrého udělat. Mají výborné nápady jak prolomit bariéru mezi odbornou terminologií a slovníkem běžně vzdělaného občana. Rádi se jimi necháváme inspirovat. Nebudeme tu vypisovat…