Vyhodnocení Rekonstrukce Žďáru – září 2018

Po 4 letech jsme zrevidovali RESTy minulých vedení, pod jejichž nápravu se před 4 lety podepsalo 9 zastupitelů (Žďár – živé město, ANO 2011 – viz www.zijemezdarem.cz/rekonstrukce včetně komentářů signatářů k jednotlivým RESTům) z 27 celkem (Žďár – živé město, ČSSD, KDU-ČSL, ANO 2011, ODS, KSČM, TOP09). Z toho 5 vykonávalo svůj mandát v roli radního města včetně uvolněné funkce starosty v koalici složené ze 4 stran (Žďár – živé město, KDU-ČSL, ANO 2011, ODS). Výpočet procentuálního splnění je podrobněji k dispozici v tabulce.

REST 1
STRATEGIE A VIZE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
SPLNĚNÍ: 85%

Strategie města je dnes dokumentem, o kterém se diskutuje mezi všemi zastupiteli. Návrhy a nápady mohli dávat všichni občané. Současné byl nastartován i pravidelný systém její roční aktualizace, který již byl otestován. Jednotlivé body ze strategie jsou zařazovány do akčních plánů k realizaci. V dalším období se ukáže zda celý systém bude vykonávín pouze “úřednicky” anebo skutečně s cílem posunout Žďár kupředu.

REST 2
STAROSTA NA PLNÝ ÚVAZEK
SPLNĚNÍ: 95%

Starosta ani místostarosta nejsou zároveň senátory, nevedou svoje firmy ani nemají další zásadní aktivity, které by je omezovali ve vykonávání mandátu “uvolněného zastupitele”. Škoda, že nebyla dotáhnuta veřejná agenda starosty na webu.

REST 3
KOMISE, VÝBORY A RADY Z ODBORNÍKŮ
SPLNĚNÍ: 40%

Tento návrh od začátku narazil tvrdě na opozici i koaliční partnery a signatáři Rekonstrukce se rozhodli nejít v tomto bodě tzv. „na sílu“. Komise jsou stále politické a obsazovány politicky bez prokázání odbornosti člena komise v dané oblasti. Odbornost se zkoušela řešit skrz pracovní skupiny, ale to se příliš neosvědčilo. Nakonec se alespoň podařilo sestavit pravidla fungování komisí a zapracovat zde i systém pracovních “odborných” skupin. Bohužel se nepodařilo do pravidel zahrnout audio zaznamy, takže audio záznamy jsou na libovůli každé komise, což může znamenat, že příští rok již nebudou dostupné. Také to znamená, že ani dnes nejsou k dispozici audio záznamy ze Sportovní komise a její jednání stále zastírá tajemno a šíří se informace o tom, že do písemného záznamu jde pouze to “co se hodí”.

REST 4
ÚZEMNÍ PLÁN: KONCEPČNĚ A SE ZAPOJENÍM VEŘEJNOSTI
SPLNĚNÍ: 0%

Bohužel pro tak radikální krok neměli signatáři odvahu, protože by to znamenalo zdržení dílčích realizací, a neměli ani podporu od svých koaličních partnerů. Tento krok nás ale nevyhnutelně čeká v dalších letech a leží již na bedrech nového městského architekta, jestli se mu podaří prosadit nové pojetí územního plánu.

REST 5
ÚTVAR ARCHITEKTA MĚSTA
SPLNĚNÍ: 90%

Architekt a krajinná architektka jsou vybráni a pro město pracují. Chystaný je do tohoto týmu odborník na dopravu. Bohužel nevznikl „útvar architekta města“. Také pozice architekta není organizačně zařazena na srovnatelné nebo vyšší úrovni vzhledem k vedoucím odborů, aby pro ně byl dostatečně silným partnerem pro jednání. Dílčí věci se díky architektovi daří někdy více, někdy méně úspěšně prosazovat. Prvním větším úspěchem je realizace architektonické soutěže na ulici nádražní, která je tak koncepčně připravená celá a nebude se adhoc řešit bez návazností. Další potřebnou koncepcí, která by bez architekta nebyla, je strategie centra, aby se příprava revitalizací jednotlivých lokalit začalo řešit zavčas a ne až ve chvíli, kdy je vypsán dotační titul nebo síťaři oznámí, že někde potřebují kopat a není tak čas na vhodné odborné řešení a něco se rychle naprojektuje.

REST 6
KONCEPCE ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA
SPLNĚNÍ: 85%

Na koncepci pracoval architekt města společně s komisí rozvoje během posledního roku. Priority realizace byly stanoveny podle požadavků občanů, majitelů sítí. Strategie centrum, byla schválena na posledním zastupitelstvu. Díky tomu byl nastaven plán modernizace centra na minimálně 10 let dopředu, který dává architektovi města mandát na tomto úkolu dále pracovat s vidinou brzké realizace jednotlivých změn. Doufáme, že se máme na co těšit.

REST 7
ZELENÁ PÁTEŘ MĚSTA
SPLNĚNÍ: 20%

Proběhlo několik jednání například s Povodím, odborem životního prostředí, CHKO. Proběhlo odbahnění řeky před 2 lety. Bohužel jinak řeka a její okolí nedoznalo žádných výraznější změn. Jsme rádi že se po dlouhých útrapách podařilo alespoň vysekat přírodní atrium za fotbalovým stadionem. Koncepcí řeky a jejího okolí byla pověřena krajinná architektka a jeho tým a tento REST tak zůstává výzvou do dalších 4 let.

REST 8
SKUTEČNĚ INFORMAČNÍ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA
SPLNĚNÍ: 43%

Město provedlo grafický upgrade stránek a pro turisty se prezentuje také samostatně v rámci Koruny vysočiny. Zásady transparentnosti přinesly na web průběžné informace o samosprávě vysoce nadstandardní úrovně nad rámec tohoto RESTu. Každý občan má dnes snadný přístup k podkladům pro jednání zastupitelstva i rady města a to včetně všech příloh. Bohužel u jednání rady až několik dní po jednání a bez audiozáznamu. Oproti požadavkům nejsou zveřejňovány body, které jdou na jednotlivé komise, výbory, nezjednodušil se systém zadávání požadavků na informace. Také dotazovna zůstává neprůhledná a nejsou vidět čekající dotazy.

REST 9
ZAPOJENÍ OBČANŮ DO ZLEPŠOVÁNÍ MĚSTA
SPLNĚNÍ: 100%

Zavedlo se používání aplikace Lepší místo. Probíhají veřejná projednávání. Město zařadilo grantový program „Mladí kraji,“ který umožňuje zapojení se do péče o město mladým lidem. Celkově snaha o zapojení veřejnosti je, i když je zřejmé že jednotlivé věci zatím nefungují ideálně a je ještě co zlepšovat. Příležitost zapojit se neměl jen ten kdo nechtěl. Ruku na srdce – kdo z vás se zúčastnil veřejných projednání? Realizace nebyla přesně podle našich představ, ale to může být inspirací pro další rozvoj v této oblasti.

REST 10
SMLOUVY A ÚČETNICTVÍ MĚSTA NA INTERNETU
SPLNĚNÍ: 105%

Smlouvy začalo město zveřejňovat ještě před volbami krátce po zveřejnění Rekonstrukce Žďáru. Díky nově přijatým zásadám transparentnosti jde vedení ještě dál za požadavky tohoto restu a zveřejňuje i smlouvy pod hranicí stanovenou zákonem. Na rozpocet.zdarns.cz má každý možnost průběžně sledovat příjmy i výdaje města.

Přestože bychom byli rádi, kdyby některé kroky byly radikálnější a vše splněné na 110%, signatáři odvedli ve většině bodů obrovský kus práce a nasměrovali vše tak, jak by jiní toto město nenasměrovali. Průměrné splnění bodů je v tento moment 66%, což není při 55% poměru počtu radních, kteří jsou signatáři, výsledek špatný. Proč se nepodařilo prosadit dílčí body se ptejte svých zastupitelů. A jak hodnotíte splnění jednotlivých RESTů vy?