Otevřený dopis zastupitelům města k vyhlášení záměru na prodej budovy bývalé 1. ZŠ

Budova bývalé 1. ZŠ je významná budova na náměstí, která je tak trochu strašákem části žďárských politiků.  Významná městotvorná budova hledá delší dobu své využití. Zatímco loňský rok se nesl ve znamení debaty a úsilí o zastavení prodeje zcela nevěryhodné a pochybné firmě Eurowis s.r.o.(prosazované zejména místostarostou Brychtou), nyní se problém přensel do principielní roviny –  o schopnosti některých členů Rady města se postavit problému čelem a rešit jej věcně a s určitým úsilím.

Anatomii vývoje a stávající situace velmi přehledně a výstižně shrnuje Otevřený dopis zastupitelům města k vyhlášení záměru na prodej budovy bývalé 1. ZŠ, který jsme jim doručili dne 27.6.2013.

Náš dopis si můžete přečíst zde

Pracujeme na podrobné rekonstrukci vývoje od rozhodnutí zavřít školu v roce 2006 až do dnešních dnů, kterou zde brzy zveřejníme. Naznačíme možná řešení a inspiraci odjinud.

Budova bývalé 1.ZŠ nás rozhodně nenechává chladnými a budeme usilovat, aby do diskuse o jejím dalším osudu byla přizvána veřejnost – do diskuse o smysluplných, proveditelných a reálných variantách.

Nyní žádné varianty nejsou. A rozhodování bez alternativ je jen tahem zoufalého hráče.