Jaký bude osud 1. ZŠ?

Při příležitosti dne otevřených dveří v budově bývalé 1. ZŠ jsme připravili náš krátký komentář k této věci.

Historie školy na náměstí
Město od roku 1876 vlastní budovu školy, která dnes zahrnuje objekty s historií sahající do 14. století. Jádro stavby vzniklo spojením městských domů čp. 71 a 72 v jednu školní budovu. V druhé polovině 20. století prošla škola velkolepou modernizací. K historickým zvláštnostem této stavby určitě patří renesanční klenby v přízemí někdejšího domu čp. 72, který na počátku 17. století patřil jednomu z úředníků Františka kardinála Ditrichštejna, který Žďár roku 1607 povýšil na město. Zajímavé je i „černé“ litinové secesní schodiště z Blanska s původními stropy z 19. století v mezaninech a s možná novějšími, ale dnes již také historickými dlaždicemi.

Dramatických posledních 10 let
V roce 2006 byla škola rozhodnutím rady města definitivně zavřena pro aktuální nedostatek dětí daný demografickým výkyvem. Děti byly převedeny na ostatní školy. Od roku 2009 rada města střídavě hledá pro budovu využití, nebo budovu prodává. Poslední pokus o prodej v roce 2012 skončil neúspěchem i díky petici občanů, kteří nesouhlasili s prodejem budovy za pouhých 5 mil. korun tajuplné společnosti bez kapitálu. Zastupitelstvo uložilo radě města pokračovat v diskuzi o využití objektu se zapojením komise rozvoje města a se zapojením veřejnosti. Přesto že komise rozvoje předložila návrh na řešení, zastupitelstvo města se opět vrací k záměru budovu prodat.

Prodat či neprodat?
image004
Finance: Pro vaši orientaci uvádíme ilustrativní obrázek o velikosti budovy, kterou město prodává za cenu rodinného domku, zatímco ve stejné lokalitě se prodává obchodní dům TEGO za 25 mil. a secesní dům Veliš za 36 mil. Oba domy se do této budovy školy vejdou několikrát.
Rizika: Pokud prodáme budovu soukromému investorovi, aniž bychom věděli, pro jaký přesný účel by se měla využít, není možné toto smluvně ošetřit. Navíc smlouva ošetří rizika pouze omezeně. Pokud bude budovu vlastnit město, bude moci plně rozhodovat o jejím osudu i v budoucnu.
Domníváme se, že město by mělo hledat jiný způsob využití budovy a ne se zbavovat cenného majetku, jehož vybudování ho stálo tolik úsilí. Zároveň se domníváme, že jenom my občané poneseme zodpovědnost a důsledky tohoto rozhodnutí. Nechceme, aby z této budovy byl druhý Bílý lev. Pomozte nám a zapojte se do projektu Žijeme Žďárem

Petice
Organizujeme petici (podepsat ji můžete online nebo v knihovně, Batyskafu, Café Baru či knihkupectví Mlha (budova nádraží ČD), aby případný prodej zastupitelstvo zamítlo a město pověřilo svoje úředníky nalezením vhodného využití této budovy.

Tuto stránku můžete vytisknout a dále šířit: upravená verze pro tisk

Fotografie v záhlaví: Regionální muzeum Žďár nad Sázavou