Jak se s nevyužívanou budovou školy vypořádali v Bruntále

Naše město by si mohlo vzít inspiraci z Bruntálu. Ze stránek města Bruntál vybíráme:

Po dokončení rekonstrukce už Petrin nebude výhradně školní budovou jako v uplynulých desetiletích. Základní škola zde bude i nadále, do budovy však přesídlí také středisko volného času a městská knihovna, takže objekt bude upraven a zmodernizován i s ohledem na potřeby těchto organizací a jejich uživatelů. Ve zrenovovaných interiérech bude také prostor pro „pobočku“ MŠ Pionýrská.

Součástí projektu je kompletní rekonstrukce vnitřních rozvodů, změna dispozic a vnitřního uspořádání v souladu s potřebami uživatelů. Podle projektu bude v prvním podlaží („přízemí“) zřízená nová společná centrální recepce a malá expozice, tematicky zaměřená na oblast školství. Především zde ale bude sídlit „pobočka“ MŠ a na druhé straně pak městská knihovna s čítárnou a posluchárnou, vybavenou moderní audiovizuální technikou.

Středisku volného času se zázemím pro kroužky a další aktivity bude patřit druhé podlaží – vyjma stanice mladých přírodovědců, která bude umístěna v suterénu. Základní škola bude zaujímat prostor ve třetím a čtvrtém podlaží.

Celkové náklady na rekonstrukci, včetně obnovy fasády a výměny oken, představují částku 75,7 milionů bez DPH. Městu se však podařilo získat z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko dotaci, která pokryje 48,7 milionů korun, tedy 85 procent z uznatelných nákladů.

Na průběh stavby bude dohlížet nejen technický dozor, ale i památkáři. Historie Petrina sahá do druhého desetiletí 20. století. Slavnostně byl poprvé otevřen v roce 1926 coby chlapecký seminář a po většinu času sloužil ke vzdělávacím účelům.

Fotografie v záhlaví: Wikipedie