Výzva k veřejným diskuzím

Ve Žďáře nad Sázavou dne 30.6.2014

Dobrý den,

navazujeme na úspěšnou panelovou diskuzi o Architektuře ze dne 12. 6. 2014, kde byla řada z vás účastna a kde nám architekti ukázali, jak je možné realizovat změny se zapojením veřejnosti. Současně se naši místní architekti nabídli ke spolupráci a někteří dokonce okamžitě na realizaci studny přispěli finančně.

Vyzýváme Vás tímto k zahájení veřejných diskuzí o plánovaných změnách týkajících se divadla,
náměstí u divadla, druhé strany náměstí, atria, pěší zóny, atd.

Jako první projekt navrhujeme akutní projekt Středověké studny na náměstí. Chápeme rozhodnutí zastupitelů (rady), kdy celou akci zadáváte architektovi, který řeší celé náměstí, ale rádi bychom, aby byli občané do akce zapojení. Zkusme si hned na prvním menším projektu, že zvládneme zapojit i občany tady ve Žďáře nad Sázavou.

Navrhujeme uspořádat veřejné jednání týkající se Středověké studny na náměstí, kde by pan architekt představil svůj aktuální návrh. Zde by proběhlo veřejné připomínkování návrhu, a to včetně připomínek místních architektů. Také je možné se ohlédnout do minulosti a seznámit se s historickými souvislostmi (pan Lopaur). Mohou vystoupit i další zainteresované strany (odborní pracovníci Regionálního muzea apod.), které mají s návrhem nové studie co do činění.

Jakmile pan architekt zapracuje připomínky do svého nového návrhu, mohl by výsledný návrh znovu představit osobně, což by bylo ideální, nebo alespoň jej zaslat všem zúčastněným.

Jsme připraveni vám s organizací celé akce pomoci po organizační stránce.

Prosíme Vás velmi, abyste budoucím investicím dali vždy dostatek času tak, aby se tyto závažné zásahy do vzhledu města staly výsledkem skutečného komunitního plánování, které vtáhne do přípravy jak občany města a odbornou veřejnost.

Za Žijeme Žďárem

Aleš Studený, Zdeněk Navrátil