MěÚ Žďár n. S. se snaží vyhnout námitkám k územnímu plánu, kraj mu jeden pokus zrušil

Žijeme Žďárem vnímá proces tvorby nového územního plánu jako velice důležitý, protože je to jeden ze strategických dokumentů města. Městský úřad na něj získal dotaci přes 600 000 Kč. Návrh je však velice nekvalitní a v některých bodech neplní ani zadání. Z toho důvodu jsme iniciovali podání věcně shodných připomínek, pod které se podepsalo 300 lidí a zmocnili tak Ing. Romana Bukáčka jako zástupce veřejnosti, který tak podal námitky k územnímu plánu.

Stručně přiblížíme, jak se Městský úřad těmto námitkám snaží vyhnout, v závěru pak přikládáme úplné texty souvisejících dokumentů.

Městský úřad se pokusil výše zmíněným námitkám vyhnout tak, že napadl formální stránku věci ve smyslu, že text námitky není stejný jako text věcně shodných připomínek. Což je ovšem nesmyslný požadavek, a to hlavně vzhledem k tomu, že i samotné připomínky měly být VĚCNĚ shodné.

Nicméně MěÚ v této věci vydal usnesení, že Ing. Roman Bukáček nesplňuje podmínky pro to, zastupovat občany při projednávání územního plánu. Vzhledem k výše uvedenému vydání odmítajícího stanoviska, jsme se obrátili na společnost Frank Bold, která nám poskytla právní rozbor tohoto usnesení a na základě tohoto rozkladu se Ing. Roman Bukáček odvolal ke krajskému úřadu.

Krajský úřad Kraje Vysočina, jako odvolací orgán, usnesení MěÚ Žďár nad Sázavou zrušil. Tím jasně potvrdil, že snaha odmítnout Ing. Romana Bukáčka jako zástupce veřejnosti při projednávání územního plánu byla protizákonná, účelová a vedena snahou nepřipustit transparentní projednání územního plánu za účasti zástupce veřejnosti. Bohužel ve Žďáře se nejedná o jediný příklad, kdy není veřejnost o zásadních věcech kvalitně informována a zásadní rozhodnutí jsou činěna pouze v úzkém kruhu vedení města bez účasti odborné veřejnosti a bez možnosti kontroly ze strany veřejnosti.

Společnost Frank Bold také poukázala na formální chyby v postupu města – citujeme: „Toto pochybení se sice nijak vážným způsobem nedotklo práv odvolatele, ale svědčí o neznalosti právní úpravy územního plánování ze strany Městského úřadu.“

Dokumenty ke stažení:

  1. 13. 9. 2013 Text věcně shodných připomínek
  2. 30. 9. 2013 Námitka zástupce veřejnosti
  3. 27. 11. 2013 Usnesení Mětského úřadu Žďár nad Sázavou o údajném nesplnění podmínek
  4. 10. 12. 2013 Právní rada od společnosti Frank Bold
  5. 16. 12. 2013 Odvolání proti usnesení
  6. 24. 2. 2014 Zrušení usnesení Mětského úřadu Krajským úřadem